طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی

اولین گام برای داشتن یک غرفه مناسب و عالی طراحی غرفه نمایشگاهی است که بیشترین تاثیر را در قیمت ساخت غرفه دارد. طرحهای کروی و مدور ، طرح هایی که نیاز به CNC یا شابلن کاری داشته باشد و یا طرح هایی که نیاز به استفاده از سازه های نگهدارنده جانبی دارند عمدتا باعث افزایش هزینه های طراحی غرفه می گردند.از این رو شرکت سیمرغ با کادری مجرب و کارشناسان دوره دیده بهترین مشاوره را در امر طراحی غرفه متناسب با بودجه و سلیقه شما ، ارائه خواهند داد . به طور کلی می توان گفت طراحی غرفه عمده ترین و مهم ترین عنصر در قیمت گذاری غرفه های نمایشگاهی می باشد.

0%